VNPT TĂNG GẤP ĐÔI TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET, GIÁ KHÔNG ĐỔI

 Kể từ ngày 01/6/2019, VNPT sẽ tăng gấp đôi tốc độ Internet cố định với mức giá không đổi, áp dụng cho toàn bộ khách đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc. 

Thủ tục đăng ký
 
Quý khách vui lòng liên hệ:
Tổ Kinh doanh - Trung Tâm Công nghệ Thông tin – VTBN Bắc Ninh.
 Địa chỉ số : 446 Ngô Gia Tự - Tiền An -  Bắc Ninh.
 Điện thoại : (0241) 3894.333; 3894.000
 Email:         dvnd.bnh@gmail.com