Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Hướng dẫn sử dụng
 
Hiện nay, Viễn thông Bắc Ninh cung cấp điểm thi các cấp qua các cách sau:

Cách 1
: Từ máy điện thoại cố định, G-phone, gọi 801555 và thực hiện theo
hướng dẫn trong hệ thống cụ thể như sau:
1- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT :

Gọi 801555/ Bấm số 1/ nhập số báo danh, kết thúc bấm phím #.

2- Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh

Gọi 801555/ Bấm số 2/ nhập số báo danh, kết thúc bấm phím #.

3- Tra cứu thứ tự xếp hạng điểm tuyển sinh vào lớp 10     

Gọi 801555/ Bấm số 3/ bấm tiếp theo h ướng dẫn

4- Tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10          

Gọi 801555/ Bấm số 4/ bấm tiếp theo h ướng dẫn

Cách 2:
Từ máy di động, Soạn tin theo cú pháp:
1. Tra cứu: Điểm thi tốt nghiệp lớp 12, điểm tuyển sinh vào lớp 10
Cú pháp: VTBN DIEM SBD gửi 8596
2. Tra cứu thứ hạng: Thi tốt nghiệp lớp 12, thi tuyển sinh vào lớp 10
Cú pháp: VTBN XH SBD gửi 8596
3. Tra cứu điểm chuẩn các trường thi tuyển sinh vào lớp 10
Cú pháp VTBN DC SBD gửi 8596
4. Tra cứu trọn gói: Tổng điểm, điểm chuẩn, thứ tự xếp hạng thi tuyển sinh vào lớp 10
Cú pháp VTBN TG SBD gửi 8796

Chi tiết xin liên hệ: 1080