Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

GÓI CƯỚC TÍCH HỢP Fiber VNN & MyTV

I.         Đối tượng: Khách hàng phát triển mới đồng thời dịch vụ FiberVNN và MyTV.

II.     Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/8/2015.

III.  Nội dung:

1.        Cước hòa mạng: Áp dụng theo QĐ: số 136/QĐ-VNPT-BN-KD ngày 15/01/2013 và số 1286/QĐ-VNPT-BN-KD ngày 14/4/2015 của VTBN.          

2.        Cước thuê bao:

STT

Tên gói

Gói cước tích hợp

Mức cước thuê bao
(đồng/thuê bao/tháng, chưa bao gồm VAT)

FiberVNN

MyTV

1

FM8B

F2E8

MyTV Basic

150.000

2

FM8S

F2E8

MyTV Silver

180.000

3

FM8SHD

F2E8

MyTV Silver HD

200.000